Cách rót rượu

 

Cách rót rượu_ Pouring and Serving Wine

  • Đừng bao giờ che khuất nhãn chai rượu, đây là “trang phục” của chai rượu. Đây là một nét tinh tế được dánh giá cao.
  • Nâng miệng chai gần với miệng ly, không được để chạm vào miệng ly, rượu từ từ nhẹ nhàng chảy theo thành ly, không bắn tung toé.
  • Không accutane dosage được để rượu nhỏ trên bàn khi ngưng rót, để làm được điều này ta xoay nhẹ cổ tay khi giọt rượu cuối nhỏ vào ly. Lau nhẹ miệng chai trước khi rót ly tiếp theo.
  • Đừng bao giờ rót quá 2/3 ly.
  • Champagne và rượu vang đều tuân theo những quy tắc giống nhau. Để tránh trường hợp làm chảy tràn rượu ra ngoài, mỗi ly rót 2 lần.

Tin Liên Quan

  • Cách rót rượu